Hirael Bay - Phase 2

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Admin (Matt) Admin (Matt)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hirael Bay - Phase 2

Watkin Jones are to hold a Public Exhibition for phase 2 of Dickie’s Boat yard at the Garth Community Centre.

Wednesday 20th February 1.45 pm – 7.45 pm and Wednesday 27th February 12.30 pm – 6.30 pm.
Admin (Matt) Admin (Matt)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hirael Bay - Phase 2

 Canolfan Gymunedol Y Garth
 
Garth Community Centre
Allt Garth, Bangor , Gwynedd LL57 2SY

 
 
Cyfarfod Preswylwyr Garth i drafod
 
Dickies’ Boatyard Phase 2
 
Gyda Chcynghorydd Gwynedd Les Day
 
Dydd Mercher 6 Mawrth am 7.00
 
Wednesday 6 March at 7.00 pm
 
Meeting for Garth Residents to discuss
 
Dickies’ Boatyard Phase 2
 
With Gwynedd Councillor Les Day
 
 
For further information contact :  Cllr Les Day 01248 355180 or les.day5@btinternet.com