Exhibitions at the Gwynedd Museum & Art Gallery, Bangor

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Admin (Matt) Admin (Matt)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Exhibitions at the Gwynedd Museum & Art Gallery, BangorWordpharmacy
An art installation by Danish artist and poet Morten Søndergaard
WordPharmacy prescribes witty cures for those afflicted with a grammar disorder

October 6 – 17 November 2012

Danish poet and artist, Morten Sondergaard, has created a unique exhibition ‘Wordpharmacy’ - a concrete poetical work, which playfully equates the structure of language with pharmaceutical products.
Wordpharmacy consists of ten medicine boxes, each representing one of the ten word-groups. Each box contains a leaflet that functions as an instructional poem, guiding the reader’s ingestion of the given word group.  By rewriting already existing instructions for the use of medicine, Wordpharmacy playfully intertwines the structure of language with the healing principles of various medicaments.
 
Morten Søndergaard (born 1964) is one of the foremost of his generation of Danish poets, having gained both critical acclaim and a number of literary awards.  Language is Morten Søndergaard’s medium and his métier, one which he practises not only as a poet, but also as a translator, sound artist and literary editor. 

FferyllfaEiriau
Gosodiad Celf gan Morten Søndergaard, arlunydd a bardd Danaidd
Mae Fferyllfaeiriau yn darnodi gwellhad doniol i rhai sydd ag anhwylder gramadeg

Hydref 6 – 17 Tachwedd 2012

Mae’r bardd a’r arlunydd Danaidd, Morten Søndergaard, wedi creu arddangosfa unigryw ‘Fferyllfa Eiriau’ - gwaith barddonol sylweddol, sy’n cymharu strwythur iaith a chynnyrch fferyllol yn chwareus.
Mae’r Fferyllfa Eiriau yn cynnwys deg bocs o feddyginiaethau, gyda phob un yn cynrychioli un o’r deg grŵp geiriau. Mae pob bocs yn cynnwys pamffled sy’n gweithredu fel cerdd gyfarwyddol, yn tywys y darllenwyr wrth iddynt amlyncu’r grŵp geiriau dan sylw. Mae’r Fferyllfa Eiriau yn plethu strwythur iaith gydag egwyddorion iachaol amrywiaeth o feddyginiaethau’n chwareus drwy ailysgrifennu canllawiau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer defnyddio meddyginiaethau.
 
Mae Morten Søndergaard (a anwyd yn 1964) yn un o’r beirdd Danaidd mwyaf blaenllaw sydd wedi ennill cymeradwyaeth feirniadol a nifer o wobrau llenyddol. Iaith yw cyfrwng a bara menyn Morten Søndergaard, un y mae’n ei ymarfer nid yn unig fel bardd, ond fel cyfieithydd, artist sain a golygydd llenyddol yn ogystal.

poster__4_-1.pdf